Student Members
East
Risa Koyanagi Shugo Kato Shinpei Takeshita
Rio Nagasawa Mei Aoki
Natsumi Kawasaki Hayato Shimazu
West