Individual Members
Mr. Jiro Aichi (Senator) Mr. Tsukasa Akimoto (Congressperson) Mr. Ryuichi Ogai
Mr. Yuzo Hori Mr. Sadaharu Kataoka Mr. Isamu Koike
Mr. Teruhiko Mashiko (Senator) Mr. Minoru Sugimoto Mr. Kunihiro Masumi
Mr. Kazuhisa Matsuoka Mr. Shinpei Matsushita (Senator) Mr. Masaji Matsuyama (Senator)
Mr. Toshiei Mizuochi (Senator) Dr. Mitsuo Takei Mr. Satoshi Ninoyu (Senator)
Mr. Ryouzou Myoui Mr. Katsuro Suzuki Mr. Tetsuro Yano (Former Senator)
Mr. Junzo Yamamoto (Senator) Mr. Arlington Lewis Mr. Masayuki Yamamichi
Mr. Nobuhiro Ueda Mr.Seiichi Takao Mr.Yasuo Hozaki
Kazuhiro Watanabe Dr. Hirohumi Sohara Mr.Kohei Shibata
Mr.Kiyoo Takeuchi Ms Fukuyo Nakamori (Former Congressperson) Hideyuki Sakuma
Masanori Mizobe